Přeskočit k obsahu
Přeskočit k menu s produkty
Solária Ultrasun
Solária Luxura
Solária Megasun
Solária UWE
Vertikální solária
Akce a slevy

Kontakt

Solária a solární kosmetika

Tel.: 603571264

Email: solaria@seznam.cz

náš facebook

SUPER SLEVA!

bio kosmetika

natáčení videa

Navštivte Fotky-celebrity.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky na tomto eshopu dle občanského zákoníku se vztahují pouze na zboží pro vlastní spotřebu a pro Českou Republiku. Objednávky zboží obchodního charakteru se řídí obchodním zákoníkem a je třeba sjednat individuální obchodní podmínky včetně záruky! Při objednávce solárií je vždy třeba sepsat individuální kupní smlouvu.

1. Výběr zboží:

V našem internetovém obchodě nakoupíte velice výhodně kosmetické výrobky, zařízení pro samoopalovací nástřik, solária, UV trubice a další související zboží. Jednotlivé výrobky lze vybírat v levém sloupci.
U každého výrobku je možné otevřít "detail výrobku", kde je vždy uveden detailní popis výrobku, cena a košík. Veškeré zboží na tomto e-shopu je zasíláno firmou JAVO INTERNATIONAL LIMITED, spol. s r.o., sídlem Čápkova 40, 60200 Brno, IČ: 46901256, DIČ: CZ46901256.
 
2. Vložení zboží do košíku a objednání zboží
Pokud jste si vybrali vyhovující výrobek,  vložíte jej do nákupního košíku klikem na zelené pole „Vložit do košíku“ nabo na zelený symbol košíku. Obsah nákupního košíku je možné měnit, přidávat či ubírat počet výrobků nebo úplně odstranit. Je zde položkově rozepsán Váš nákup s uvedením konečné ceny včetně DPH. Po ukončení výběru zboží přejděte klikem na „Pokladna“ k objednání zboží.
Po kliknutí na zelené pole „Pokladna“ se nový zákazník musí zaregistrovat zadáním kontaktních údajů pro doručení zboží. Dříve zaregistrovaní zákazníci vyplní přihlašovací jméno a heslo. Poté kliknete na odkaz „Pokračovat“.

4. Doručení a převzetí zboží
Solární kosmetika Oranjito a kosmetické výrobky jiných značek jsou zasílány na dobírku prostřednictvím služby „Profibalík“ České pošty. U ostatního zboží je nutné vzhledem k různým rozměrům zboží sjednat dopravu individuálně. Před zakoupením solária je nutno nás kontaktovat pro upřesnění technických požadavků a zhotovení kupní smlouvy.
Zákazník je vždy povinen zkontrolovat neporušenost původního obalu a obsah zásilky ihned při přebírání balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje ji přímo u dopravce (pošty). Se zástupcem dopravce (řidičem) ihned sepíše protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu. Na pozdější reklamaci vady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled a tyto reklamace budou zamítnuty! Veškeré ceny dopravy jsou pouze pro Českou Republiky, ceny dopravy do jiných zemí je třeba sjednat individuálně.
U zásilky je vždy přiložen na balíku dodací list a daňový doklad. Stane-li se, že u zásilky chybí, neprodleně nás kontaktujte na tel. 739092266.
 
5. Platba za zboží
Kromě dodávky solárií, kde je při koupi nutno sepsat kupní smlouvu je zboží zasíláno na dobírku úhradou zástupci České pošty při převzetí zboží.
 
6. Vrácení zboží
Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu se zákonem č. 367/2000 do 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu(§ 53 odst. 7). Toto ustanovení se týká pouze zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobně v naší provozovně. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, je nutné postupovat dle níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena. Poštovné se nevrací. Upozorňujeme, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na testování zboží.
Postup při vrácení zakoupeného zboží:
Odešlete dopis (nejlépe e-mailem) na adresu javointernational@email.cz s textem:
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne: .. .. ...., číslo daňového dokladu: ........ a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží. Pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu.
Zboží doručte po dohodě s naším pracovníkem na naší pobočku (viz. kontakt) nejpozději do 14 dnů, počítáno od prvního dne následujícího po převzetí zboží.
V záručním listě výrobce nevyplňujte datum prodeje dokud se nerozhodnete, že si zboží ponecháte, nebo neuplyne lhůta na vrácení.
Zboží, které chcete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, v žádném případě nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku (nebude převzato), doporučujeme Vám zboží pojistit.
V případě přijetí vraceného zboží zpět Vám bude zaslán dobropis na zboží. Podepsaný dobropis doručíte na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu Vám bude vyplacena částka za vrácené zboží.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet nebo složenkou a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a podepsaného dobropisu.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek není možné akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 
7. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, budete neprodleně kontaktováni za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že jste předem zaplatili cenu za zboží, bude Vám tato částka převedena zpět na Váš účet nebo adresu, a to v nejkratším možném termínu. Pokud již bylo zboží odesláno, vrací se částka po odečtení dopravy.
 
8. Reklamace a její uplatnění (odpovědnost za vady zboží, záruka)
Při doručení zboží jste povinni prohlédnout zboží a to zejména neporušenost originálního obalu a pásky. Pokud je originální obal jakkoliv mechanicky porušen, vždy před podepsáním přepravního listu požadujte překontrolování rozbaleného zboží. V případě, že zjistíte poškození zboží pod porušeným obalem, odmítněte toto zboží převzít.
Pokud obal výrobku není nijak porušen a při rozbalení zboží zjistíte nějaké poškození, neprodleně nás kontaktujte na našich zákaznických linkách. V takovém případě Vám bude nabídnuta sleva přiměřená poškození nebo zboží vyměníme za bezvadné.
Upozornění: prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí obchodním zákoníkem.

9. Ochrana osobních údajů zákazníků
Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků a kupujících jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.
V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.
Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.
Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.
Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

10. Odpovědnost za správnost údajů
Upozorňujeme, že informace, uváděné na našem internetovém obchodě jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou tedy obsahovat věcné či technické nepřesnosti či typografické a tiskové chyby (včetně chybně uvedené ceny), stejně tak mohou být kdykoliv aktualizovány bez předcházejícího upozornění. Proto není garantována bezvýhradná správnost obsahu textu a fotografií v popisových částech stránek. Bezvýhradně jsou však garantovány údaje - název zboží a jeho objem, tedy objednávané zboží je nezpochybnitelné. Neneseme vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránek.

11. Fotografie
Veškeré fotografie jsou pouze orientační, barevné provedení se vzhledem k různým zobrazovacím médiím může lišit. Veškeré fotografie kosmetických výrobků podléhají autorskému zákonu a nesmí být použity bez našeho souhlasu!

 

Naše videostudio a videoprodukce provádí kompletní výrobu videa, natáčení videa, reklam, videoklipů, natáčení slow motion záběrů, střih videa, editaci videa, letecké natáčení a letecké fotografování. Dále provádíme focení portrétů, focení modelek, akcí, koncertů, focení přehlídek, kompletní úpravy fotek a retušování fotoografií. K dispozici je špičkový zkušený  kameraman, kamerový technik a fotograf. K dispozici máme vlastní sedmimetrový kamerový jeřáb a kompletní špičkovou videotechniku, netlačí nás čas za pronájem videotechniky. Naše půjčovna videokamer a půjčovna videotechniky nabízí pronájem slow motion kamery SONY FS700 s objektivy, rigem a příslušenstvím,  pronájem kamerového jeřábu s veškerým příslušenstvím, Steadicam k pronájmu, RGB LED PAR reflekrory s ovládacím pultem a LED světla k pronájmu, slider a kamerovou jízdu.